(En) Herman Upmann

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở En.

Flavour

  • Herman Upmann

    Light to Medium
Cigar