Excise stamp

Authenticity check

Enter into Authenticity Check

Kiểm tra tính xác thực

Tem bảo hành mới đã và đang được giới thiệu trong tất cả các bao bì có thêm hai yếu tố mới. Bên phải sẽ được thêm một hình ba chiều bảo đảm và ở bên trái, bên cạnh Cote d´ Arms, là mã vạch dành riêng cho mỗi gói hàng.

Tem bảo hành mới này đã được phát triển dựa trên giấy tổng hợp các đặc tính đặc biệt như tính năng tự hủy khi bị cố ý gỡ tem và một số kỹ thuật bảo mật tối ưu mới cũng được thêm vào.

Mặt khác, mã vạch duy nhất sẽ được dán lên mỗi hộp lẻ, do đó tùy chỉnh mọi bao bì. Thông tin này sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu cho phép nhận dạng sản phẩm này ở bất kỳ nơi nào mà sản phẩm này được gửi đến cũng như số Hóa đơn, cùng với các chi tiết khác.

Trong các trang này, bạn có thể kiểm tra xem sản phẩm mà bạn cần xác thực có phải là loại xì gà Habanos hợp pháp hay không.

Để xác thực, bạn nên truy cập vào liên kết “Đăng nhập để Kiểm tra Xác thực” xuất hiện trong trang này, sẽ có mẫu hướng dẫn bạn nhập mã sản phẩm cần xác minh.

Mỗi hộp có thêm một con dấu do Công Ty TNHH Golden Phoenix Vietnam cung cấp, đảm bảo chất lượng sản phẩm và xì gà Habanos chính hãng 100%.